Outsourcing – IOD

Inspektor Ochrony Danych

SKU: RODO005 Kategorie: ,

Opis

Do zadań Inspektora Ochrony Danych (DPO) należy min.:

  • informowanie Administratora Danych, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, z mocy rozporządzenia UE oraz przepisów krajowych o ochronie danych,
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia UE oraz przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk Administratora Danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  • udzielanie na żądanie zaleceń dla skutecznej ochrony danych, w tym metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, wskazywania zabezpieczeń (środków technicznych i organizacyjnych) stosowanych do łagodzenia wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane dotyczą oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru „czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora”.

Dodatkowo oferujemy:

  • szkolenia dla nowych pracowników oraz okresowe szkolenia dla osób z większym stażem,
  • newsletter dla pracowników przesyłany w formie e-mailingu zawierający informacje o zmianach w przepisach, omawiający ważne kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w firmie,
  • okresowe sprawdzenia procesów i procedur w celu potwierdzenia ich zgodności z regulacjami.

Jeśli są Państwo zainteresowani dokładną wyceną projektu dla Państwa organizacji prosimy wypełnić poniższy formularz:

Outsourcing – IOD
Przewiń na górę