Przygotowanie dokumentacji i wdrożenie RODO

Nasz projekt składa się z trzech etapów:

  1. Przeprowadzamy przegląd procesów, w których przetwarzane są dane osobowe.
  2. Przygotowanie dokumentacji RODO.
  3. Szkolenie dla pracowników oraz wsparcie we wdrożeniu przygotowanej dokumentacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani wyceną prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

SKU: RODO004 Kategorie: , ,

Opis

 

Przygotowana dokumentacja projektowa, między innymi:

  • wprowadza obowiązek ochrony danych osobowych na etapie projektowania w procesach i w systemach informatycznych – privacy by design
  • uzupełnia obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych na przykład przez prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, czy zmiany w zakresie sposobu i zakresu spełniania obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane
  • potwierdza wymagania zastosowania w każdym przypadku domyślnej minimalizacji zakresu przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
  • obliguje w kluczowych projektach do przeprowadzania analiz planowanych działań z uwzględnieniem ich wpływu na zgodność z rozporządzeniem RODO tzw. privacy impact assessment
  • wprowadza albo aktualizuje politykę reagowania na incydenty dotyczące ochrony danych osobowych
  • określa zasady i procedurę zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organom nadzoru lub osobom, których interes prawny został naruszony
  • wprowadza nowe kanały komunikacji np. dla zewnętrznych podwykonawców lub pracowników w celu przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach.
Przygotowanie dokumentacji i wdrożenie RODO
Przewiń na górę