HOME

wydarzenia

USŁUGI

KONTAKT

Ethics Point

Whistleblowing

Wybierz pakiet, który Ciebie interesuje

Wdrożenie


Przygotowanie Polityki i instrukcji wewnętrznych

Wzór Rejestru naruszeń

Szkolenia dla pracowników

Wzór formularza zgłoszeniowego

Utrzymanie


Obsługa zgłoszeń ze strony www

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych w trybie 24/7

Wsparcie naszego pracownika Q&A

Zbieranie informacji oraz prowadzenie działań następczych wspólnie z pracodawcą

Okresowa aktualizacja Polityki Rejestru oraz formularza zgłoszeniowego, a także innych dokumentów.

Jeśli chcesz otrzymać indywidualną ofertę, napisz e-maila na adres biuro@checkbox.pl i podaj istotne szczegóły, a my przygotujemy ofertę dopasowaną do twoich potrzeb.

Checkbox Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, tel. (+48) 42 292 04 40, e-mail: biuro (at) checkbox.pl KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000702467, kapitał zakładowy 5.000 zł (wpłacony w całości) NIP: 7292719953 REGON: 368667437


© All 2023 All rights reserved. Design by Przemko.com