Polityka Whistleblowing

Wprowadzenie

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych pozostawianych w niniejszym formularzu jest Checkbox Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gabriela Narutowicza 40/1. Pełny obowiązek informacyjny wymagany przez RODO znajduje się w polityce prywatności.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo niezwłocznego usunięcie wszystkich danych jeśli stwierdzi, że pozostawione informacje nie dotyczą Spółki lub któregokolwiek podmiotu, z którym spółka współpracuje. W takich przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo do pozostawienia sprawy bez rozpoznania oraz do nie powiadamiania nadawczyni/nadawcy o tym fakcie w szczególności gdy nie pozostawi ona/on danych kontaktowych lub pozostawi nieprawidłowe dane kontaktowe.

Zasady obsługi zgłoszeń

  1. Spółka wszelkie zgłoszenia dotyczące jej oraz obsługiwanych klientów rozpatruje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia.
  2. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, dla którego Spółka prowadzi kanał “Ethicspoint”.
  3. Pracownik Spółki po zapoznaniu się ze zgłoszeniem kontaktuje się z nadawczynią lub nadawcą wiadomości w celu poinformowania jej/go o dalszych krokach. Komunikat może być również wysłany drogą e-mailową jeśli taki kanał komunikacji został przez nią/niego wybrany.
  4. Zgłoszenia rozpatrywane są zgodnie z przepisami praw i w tym zakresie Sygnalistce/Sygnaliście przysługuje ochrona prawna.

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w wewnętrznych politykach naszego klienta stosujemy obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.
Przewiń na górę