Wdrażamy

zmieniające się

zasady

Jesteśmy spółką konsultingową przygotowującą dla naszych klientów dokumenty, procedury, przeprowadzamy audytu i kontrole oraz szkolimy personel.

Chciałbym poznać ofertę


wydarzenia

Podcast

więcej

Webinary

Zapraszamy na nasze szkolenia on-line

Ochrona sygnalistów

Prace nad ustawą zostały wstrzymane pomimo, że 17 grudnia upłyną termin na wdrożenie regulacji. Tym razem nie tylko Polska ma opóźnienia. Więcej na ten temat można przeczytać tu: https://www.bezpiecznainformacja.pl/2021/12/17/wdrozenie-dyrektywy-o-ochronie-sygnalistow-w-ue/

RODO – jak przygotować sklep online

Zapraszamy na webinar, na którym dowiesz się jak zgodnie z RODO stworzyć sklep on-line jak można to zrobić na darmowej platformie oraz czy trudno jest założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy na webinar dotyczący ochrony danych osobowych.

Checkbox Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, tel. (+48) 42 292 04 40,e-mail: biuro (at) checkbox.pl KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000702467, kapitał zakładowy 5.000 zł (wpłacony w całości) NIP: 7292719953 REGON: 368667437