Wdrażamy

zmieniające się zasady

Jesteśmy spółką konsultingową przygotowującą dla naszych klientów dokumenty, procedury, przeprowadzamy audytu i kontrole oraz szkolimy personel.

Chcę poznać ofertę


 • Audyty 
 • Consulting & prawo
 • Szkolenia i certyfikaty
 • Usługi abonamentowe
Audyty 

Audyty

Nasz zespół doświadczonych audytorów posiada kompetencje w przeprowadzaniu audytów w zakresie zgodności z wymogami prawa w takich obszarach jak:

 1. ·AML - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 2. GDPR - rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz zgodności z normą ISO 27001
 3. BCP - bezpieczeństwo ciągłości działania zgodnie z normą ISO 22301
 4. Compliance norma ISO 37001 i ISO 19600 dotycząca systemu zarządzania zgodnością.

Wykorzystując fachową wiedzę i wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem compliance, na zlecenie klienta przeprowadzamy audyty zgodności dostosowane do wielkości organizacji oraz otoczenia prawnego, w którym działa jego organizacja. Nasze raporty audytowe przeznaczone dla rad nadzorczych lub innych organów reprezentujących właściciela, w jasny i przejrzysty sposób prezentują wyniki przeglądu funkcji compliance w audytowanej organizacji i jednocześnie wskazują obszary, w których można zwiększyć efektywność i poprawić skuteczność stosowanych narzędzi i procedur.
Consulting & prawo

Consulting & prawo

AML – nasi eksperci udzielają porad bankom, ubezpieczycielom, podmiotom zarządzającym aktywami oraz innym podmiotom podlegającym pod przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.  Pomagamy w kwestiach prawnych i regulacyjnych, a także wspieramy implementację rozwiązań AML-owych podczas rozwoju produktów. Współpracujemy z podmiotami realizującymi obowiązki wynikające z ustawy AML w celu opracowania dokumentacji, polityki i wiodącej praktyki, w tym pomagamy opracować mechanizmy skutecznej oceny klienta w oparciu o indywidualne modele KYC.

GDPR/RODO – ochrona danych osobowych jest obecnie jednym z kluczowych systemów zgodności wdrażanych i utrzymywanych w organizacjach. Posiadamy doświadczoną kadrę ekspercką, która podczas prowadzenia projektu u klienta zidentyfikuje procesy, w których przetwarzane są dane osobowe, przygotuje odpowiednie dokumenty w tym polityki i klauzule informacyjne oraz pomoże wdrożyć je w życie. W ramach prowadzonych projektów nasi eksperci przeprowadzają również audyty bezpieczeństwa i szkolenia dla pracowników.

BCP/BCM – zmiany klimatu, epidemia Covid-19, wojna w Ukrainie to tylko kilka przykładów zdarzeń, które mogą zaburzyć ciągłość prowadzenia biznesu i postawić przed różnego typu organizacjami nowe wyzwania. Współpracujemy z bankami, ubezpieczycielami, spółkami telekomunikacyjnymi  oraz firmami produkcyjnymi  w tworzeniu planów ciągłości działania oraz planów zarządzania w sytuacjach

kryzysowych. Pomagamy przygotować odpowiednie procedury, a także wspieramy w implementacji nowych narzędzi zwiększających odporność procesów biznesowych na różnego typu zagrożenia oraz tworzymy scenariusze testowe, aby pracownicy zdobyli umiejętności szybkiego odtwarzania krytycznych zasobów oraz potrafili w możliwie najkrótszym czasie przywrócić pełną sprawność organizacji po wystąpieniu incydentu.  Procedury

Compliance – nasi eksperci współpracując z podmiotami działającymi w różnych segmentach rynkowych, pomagają w tworzeniu procedur i dostosowaniu regulacji wewnętrznych do wymogów prawa i tym samym mitygują ryzyko braku zgodności. Procedury przeciwdziałania korupcji i oszustwom, przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów, zapobiegania konfliktom interesów, społeczna odpowiedzialność biznesu czy wypełnianie wymogów dotyczących zgłaszania beneficjentów rzeczywistych to przykładowe zagadnienia, które powinny zostać uregulowane przez politykę compliance.
Szkolenia i certyfikaty

Szkolenia i certyfikaty

Szkolenia – nasz zespół trenerski oparty jest o osoby z dużą wiedzą praktyczną w zakresie przedmiotu szkolenia. Dla nas jakość jest priorytetem, dlatego każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie przez naszego trenera, a zakres szkolenia jest zawsze wstępnie uzgadniany i omawiany z klientem. Prowadzimy również szkolenia otwarte dla większej grupy uczestników. Od ponad 15 lat nasi trenerzy prowadzą szkolenia stacjonarne, hybrydowe i on-line. Na indywidualne zamówienie możemy również przygotować szkolenia w postaci elektronicznej, które w łatwy sposób można np. zaimplementować do własnej platformy e-lerningowej. Aby potwierdzić zdobycie nowych umiejętności przez uczestników szkolenia, w ramach naszej usługi możemy przeprowadzić test wiedzy oraz wystawić indywidualne certyfikaty.

Prowadzimy szkolenia w zakresie compliance i bezpieczeństwa informacji. Najczęściej nasi klienci korzystają, ze szkoleń dotyczących GDPR/RODO, AML, whistleblowing, bezpieczeństwa informacji czy  procedury przeciwdziałania korupcji.
Usługi abonamentowe

Usługi abonamentowe

IOD – Inspektor Ochrony Danych to usługa wykonana przez dedykowanego eksperta, posiadającego minimum 15-letnie doświadczenie w tym obszarze, wiedzę prawniczą oraz w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i wykonującego swoje zadania zgodnie z wymogami Rozporządzenia GDPR/RODO. Ze względów na wymogi prawne związane z obsługą incydentów kontakt z naszym specjalistą jest zawsze możliwy przez 24/7. Wyznaczając dedykowanego eksperta zawsze rekomendujemy osobę znającą branżę, w której działa nasz klient. Pracują dla nas eksperci mający doświadczenie w następujących obszarach działalności:     

 • finanse (banki i ubezpieczyciele)
 • telekomunikacja
 • budownictwo i nieruchomości
 • handel oraz e-commerce
 • przemysł
 • turystyka
 • film, teatr i sztuka
 • szkolnictwo
 • podmioty publiczne

Nasi IOD świadczą usługi również dla międzynarodowych korporacji mających swoje siedziby w UE/EOG oraz poza tym obszarem np. w Ukrainie czy w USA.

Whistleblowing – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r. nr 2019/1937 w każdym z państw członkowskich należy stworzyć system umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń z jednoczesną ochroną prawną dla sygnalistów.  Checkbox jako zewnętrzny, bezstronny podmiot może zapewnić bezpieczny system przyjmowania  zgłoszeń, nagrywania oraz przekazywania komunikatów zwrotnych z zachowaniem w poufności danych osobowych sygnalisty. Nasz system pozwala wspierać działania komórek wewnętrznych w każdej organizacji, w której stworzono wewnętrzną procedurę przyjmowania zgłoszeń. Ze względu na to, że nasza spółka ma ekspertów z zakresu compliance, nasz zespół może na zlecenie klienta przeprowadzić również wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i przygotować rekomendacje zapobiegające dalszemu naruszeniu prawa, a także zalecenia modyfikujące istniejące procedury w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ponownego wystąpienia tego typu incydentów w przyszłości.

AML – nasi eksperci posiadają ponad 15-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z wykonywaniem funkcji AML oficera. Współpracujemy z bankami, instytucjami pożyczkowymi oraz innymi podmiotami obowiązanymi w takich obszarach jak: aktualizacja polityk, tworzenie i wdrażanie programów KYC czy okresowych szkoleń pracowniczych. Wspieramy w implementacji narzędzi stosowanych do monitoringu kontrahentów i klientów, a także w zakresie współpracy z organami nadzorczymi  w zakresie zgłaszania transakcji podejrzanych i ponadprogowych.

KONTAKT

Za pomocą tego formularza możesz poprosić nasz zespół o wsparcie, niezależnie od tego czy jesteś naszą stałą klientką / naszym stałym klientem czy kontaktujesz się z nami pierwszy raz. Po przeanalizowaniu pytania nasz ekspert zwróci się do Pani/Pana tak szybko jak będzie to możliwe.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą tego formularz jest Checkbox Sp. z o. Pełny obowiązek informacyjny zawarty jest w Polityce prywatności

ADRES SIEDZIBY:

ul. Prezydenta G. Narutowicza 40/1 

90-135 Łódź

PRACUJE W DNI ROBOCZE:

9:00 do 17:00

TELEFONY DO BIURA:

+48 42 292 0440

+48 22 390 9083

INCYDENTY PROSZĘ ZGASZAĆ:

Za pośrednictwem Ethics Point

Checkbox Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, tel. (+48) 42 292 04 40, e-mail: biuro (at) checkbox.pl KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000702467, kapitał zakładowy 5.000 zł (wpłacony w całości) NIP: 7292719953 REGON: 368667437© All 2023 All rights reserved. Design by Przemko.com